Echoes: Udsmykning af Helios Film- og Kulturhus, Faaborg, 2016

Facadeudsmykning af Helios Film- og Kulturhus i Faaborg, udført for Statens kunstfond, tegnet af Vandkunsten Arkitekter, 2016

Værket tager sit udgangspunkt i tanken om et hus i bevægelse og stadig udvikling. Et hus der kan modulere sit indhold og bevæge sig til tidens og eftertidens behov og energier. Som huset udvikler sig frit over årene, lever kunstværket ligeledes sit eget selv-genererende og autonome liv.

I direkte forlængelse af husets arkitektur er der, udledt af både matematiske og intuitive systemer, skabt et performativt værk, der destillerer bygningens placering samt brug og vender det udad i en abstrakt og egenskabende fortolkning, som placerer værket balancere mellem det styrede og det egenrådige, det designede og tilfældige.

Kulturhusets arkitektur og materialer er fra starten medtænkt i den måde værket virker på.
Kunstværkets geometriske system af specielt fremstillede lamper er vokset frem i dialog med bygningens grid, og facadens yderskal sættes i spil, når lyset griber fat i kanalplastpladerne og tillægger lampernes udtryk en prismatisk effekt, der ændrer karakter alt efter hvorfra bygningen beskues.

Impulser fra husets indre og ydre påvirkninger som vejr, tid og bevægelser i og omkring bygningen kanaliseres gennem værkets styresystem, der opfanger og omdanner disse inputs og som styret af en fælles usynlig hånd toner de geometriske abstraktioner frem og spredes rundt på det 500 m2 store facade areal, hvor de væver sig frit ud og ind af hinanden og dermed kontinuerligt skaber nye kompositioner og farve-skemaer.

Emil Salto, “Echoes”, 2016, In situ, Helios Film- og Kulturhus, Faaborg, Dk
55 lampe objekter, i sort & hvid akryl, pulverlakeret aluminium, monteret med RGB Led, Custom Software, vejrstation, lys og bevægelsessensorer.

Foto: Jacob Noel/Daniel Madsen